tel. 519-169-641, biuro@fullservice.com.pl

 

Link poni瞠j - ca這軼iowy przegl康 naszych prac dla Pa雟twa firmy:

 

 
REGULAMIN SERWISU - aktualizacja 2018.09.02

ADRESACI SERWISU
Niniejszy serwis adresowany jest wy陰cznie dla podmiot闚 gospodarczych i instytucji - ich w豉軼icieli, dyrektor闚, menad瞠r闚 i pracownik闚 czyli os鏏 odwa積ych, d捫帷ych do swoich cel闚 i poszukuj帷ych niestandardowych rozwi您a.
Propozycje zawarte w niniejszym serwisie to narz璠zia dla ludzi z pasj dzia豉nia, ch璚i  tworzenia i poszukiwania - dla wizjoner闚 i lider闚 w organizacjach.


CEL NASZEJ DZIAxLNO列I
Cel firmy MediaSerwis - pomoc w rozwoju Pa雟twa organizacji poprzez prace z zakresu: doradztwa biznesowego, kreowania innowacji, opracowywania pomys堯w na nowe produkty fizyczne i cyfrowe, wzornictwa przemys這wego, system闚 identyfikacji ... generuj帷 nowe rozwi您ania - organizacyjne, techniczne, produktowe i marketingowe. Wsp馧praca realizowana jest na podstawie um闚 indywidualnych oraz um闚 o poufno軼i informacji i wy陰czno軼i czasowej.


OCHRONA PRYWATNO列I - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Informujemy, 瞠 firma MediaSerwis z siedzib przy ul. Wandy 71, 43-600 w Jaworznie przetwarza informacje pozyskane z uczestnictwa w targach, kongresach i innych spotkaniach biznesowych o charakterze otwartym, lektury prasy gospodarczej,
czasopism bran穎wych i bran穎wych portali oraz publicznych baz gospodarczych ( KRS, CEIDG, GUS ) w sieci internet tworz帷 baz firm i instytucji. S to wy陰cznie dane dotycz帷e: og鏊nego adresu, adresu e-mail, bran篡 w jakiej dzia豉 podmiot, daty wys豉nia korespondencji e-mail, pocztowej lub fax oraz decyzji zwi您anej ze zgod na dalszy kontakt.

Pa雟twa dane osobowe w zasobach firmy MediaSerwis pojawi si i b璠 przetwarzane wy陰cznie w sytuacji nawi您ania korespondencji e-mail, pocztowej, fax z naszej lub Pa雟twa w豉snej inicjatywy ( dane teleadresowe firmy MediaSerwis s og鏊nie dost瘼ne ) z podaniem danych osobowych to znaczy imienia, nazwiska, telefonu s逝瘺owego i stanowiska. Analogicznie nale篡 traktowa fakt wr璚zania- wymiany wizyt闚ek na spotkaniach i imprezach biznesowych. Przekazanie danych osobom z firmy MediaSerwis na spotkaniach lub w korespondencji rozumiane jest jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez firm MediaSerwis do czasu zako鎍zenia kontakt闚 sprzeda穎wych, rozm闚, negocjacji, realizacji transakcji i archiwizacji danych wynikaj帷ych z przepis闚 skarbowych. Dane Pa雟twa mog by usuni皻e na 篡czenie w ka盥ej chwili lub po czasie wynikaj帷ym z przepis闚 skarbowych - dotyczy zawartych zlece.

Dane osobowe, kt鏎e na gruncie Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), maj charakter danych osobowych s przetwarzane w zasobach firmy MediaSerwis. W 鈍ietle powy窺zego stwierdza si 瞠:

1.
Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest: MediaSerwis z siedzib przy ul. Wandy 71, 43-600 w Jaworznie. Z Administratorem mo積a si kontaktowa pisemnie na adres powy瞠j oraz elektronicznie na e-mail: biuro@msgk.eu

2.
Pa雟twa dane osobowe s przetwarzane w oparciu o niezb璠no嗆 przetwarzania do cel闚 wynikaj帷ych z podj皻ej obop鏊nej wsp馧pracy.

3.
Administrator wykorzysta Pa雟twa dane wy陰cznie do realizacji um闚/zlece, przesy豉nia istotnych informacji biznesowych i promocji swoich us逝g.

4.
Pa雟twa dane mog by przekazywane nast瘼uj帷ym podmiotom:
- kontrahentom Administratora bior帷ym udzia w realizacji zawartej przez Pa雟two umowy/ zlecenia
- poczcie i firmom kurierskim, kt鏎e b璠 dostarcza przesy趾i do Pa雟twa,
- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepis闚 prawa.

5.
Pa雟twa dane osobowe nie podlegaj zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz nie s 陰czone z danymi statystycznymi wynikaj帷ymi z analizy ruchu na stronach firmowych www Administratora oraz nie s odsprzedawane stronom trzecim.

6.
W zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych przys逝guje Pa雟twu prawo do:
- 膨dania od Administratora dost瘼u do Pa雟twa danych osobowych,
- 膨dania od Administratora sprostowania Pa雟twa danych osobowych,
- 膨dania od Administratora usuni璚ia Pa雟twa danych osobowych,
- 膨dania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pa雟twa danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa雟twa danych osobowych,
- przenoszenia Pa雟twa danych osobowych
Z powy窺zych praw mo積a skorzysta poprzez kontakt z Administratorem.

6.
Administrator dok豉da stara, aby zapewni wszelkie mo磧iwe 鈔odki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy郵nym zniszczeniem, przypadkow utrat, zmian, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost瘼em.


ZASOBY SERWISU:
Firma MediaSerwis nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za zamieszczone w niniejszym serwisie informacje, reklamy, listy przydatnych adres闚, linki do stron zewn皻rznych itp. Niniejszy Regulamin, liczba, nazwy, opisy jak i zakresy tematyczne prezentowanych prac w serwisie mog ulec zmianie bez uprzedzenia, gdy podlegaj one ci庵造m uzupe軟ieniom, modyfikacjom i rozwini璚iom w oparciu o najnowsze zagadnienia z danych dziedzin. Serwis nie jest ofert - to materia informacyjny i inspiracyjny. Oprogramowanie serwisu nie generuje plik闚 cookies - go嗆 serwisu przez przegl康ark pobiera tylko te pliki kt鏎e s bezpo鈔edni tre軼i widocznych stron - pliki html, htm, jpg, gif i pdf - z wy陰czeniem materia堯w na platformach chmurowych zarz康zanych przez firmy zewn皻rzne - blog, i dzia豉nie oprogramowania serwerowego firmy hostingowej )


PRAWA AUTORSKIE I WxSNO列I
Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek spos鏏 materia堯w zawartych na stronach niniejszego serwisu jest zabronione bez zgody autor闚. Wszystkie elementy graficzne, szkice, zdj璚ia i teksty s chronione prawem autorskim nale膨cym do ich autor闚. Materia造 zdj璚iowe, znaki firmowe lub towarowe zawarte w niniejszym serwisie stanowi wy陰czn w豉sno嗆 tych firm i s podane wy陰cznie w celach informacyjnych.


Copyright  MediaSerwis. Wszelkie prawa zastrze穎ne.

 

Kontakt: tel. 519-169-641, biuro@fullservice.com.pl


 

POWR紘 DO G紑Y